Wilde Fauna (WOT-01-002-005.01)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het omvat het verrichten van onderzoek naar de doodsoorzaken van inheemse wilde fauna in het kader van:

  • het opsporen van wetsovertredingen; dit onderzoek richt zich vooral op overtredingen van de Flora- en Faunawet, de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Bestrijdingsmiddelenwet.
  • het vaststellen van vergiftigingen als neveneffect van legale toepassingen van bestrijdingsmiddelen,
  • de diagnostiek van vergiftigingen door natuurlijke toxinen, mede vanwege het belang voor de volksgezondheid: vooral betreft het de toxinen die worden gevormd door Clostridium botulinum bacteriën (botulisme) en door cyanobacteriën (blauwwieren),
  • het vaststellen van de oorzaken van gevallen van incidentele sterfte van meer omvangrijke aard na overleg met het Ministerie.
  • opzetten projecten voor de surveillance van dierziekten onder wilde fauna
  • optreden in het kader van de Wet Deskundigen in Strafzaken (WDIS)
StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/21