Wilde Fauna (WOT-01-002-005.01)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het omvat het verrichten van onderzoek naar de doodsoorzaken van inheemse wilde fauna in het kader van:

  • het opsporen van wetsovertredingen; dit onderzoek richt zich vooral op overtredingen van de Flora- en Faunawet, de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Bestrijdingsmiddelenwet.
  • het vaststellen van vergiftigingen als neveneffect van legale toepassingen van bestrijdingsmiddelen,
  • de diagnostiek van vergiftigingen door natuurlijke toxinen, mede vanwege het belang voor de volksgezondheid: vooral betreft het de toxinen die worden gevormd door Clostridium botulinum bacteriën (botulisme) en door cyanobacteriën (blauwwieren),
  • het vaststellen van de oorzaken van gevallen van incidentele sterfte van meer omvangrijke aard na overleg met het Ministerie.
  • opzetten projecten voor de surveillance van dierziekten onder wilde fauna
  • optreden in het kader van de Wet Deskundigen in Strafzaken (WDIS)
StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/20

Research Output

Onderzoek naar inheemse wilde fauna, verslag over 2013

van Tulden, P. W., 2014, Lelystad: Central Veterinary Institute. 31 p. (Rapport / Central Veterinairy Institute; no. 14/CVI0014)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de doodsoorzaken van inheemse wilde fauna

Zoun, P. E. F., 2007, Lelystad: CIDC. (CIDC - Rapport; no. 07/CI0015)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Overzicht van werkzame stoffen van in Nederland wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen

Zoun, P. E. F., 2007, Lelystad: CIDC. (CIDC-Rapport; no. 07/CI0015)

Research output: Book/ReportReportProfessional