Wild zeewier als bron voor dierlijke productie (KB-21-002-009)

Project: LNV project

Project Details

Description

Vanwege de verwachte groei van de wereldbevolking, de toename in koopkracht en de vereiste transitie van fossiele naar duurzame energie is er een toenemende vraag naar duurzaam geproduceerde biomassa voor voedsel, diervoeders en non-food toepassingen. Zeewier kan daar een rol in spelen en is interessant, onder andere omdat de productie vrijwel geen landgebruik vraagt. Op dit moment is de meeste Europese zeewier afkomstig van wilde vangst en kleinschalige teelt. Grootschalige zeewierteelt wordt in verschillende Europese landen onderzocht en biedt op langere termijn waarschijnlijk perspectief, maar vraagt nog veel onderzoek m.b.t. teelt, verwerking en governance. Op korte termijn kan in Nederland beter gebruik gemaakt worden van zeewier die natuurlijk aanwezig is in het oppervlaktewater van de Waddenzee en de Noordzeekust.

De samenstelling van zeewier wijkt sterk af van die van landgewassen, met name wat betreft de koolhydraten- en mineralenfractie, en is zeer variabel als gevolg van de invloed van soort, seizoen en nutriëntenbeschikbaarheid. De unieke samenstelling biedt mogelijkheden voor de toepassing middels bio-raffinage en cascadering, maar meer inzicht is vereist in de variatie in samenstelling, factoren die de samenstelling beïnvloeden en de consequenties hiervan voor het gebruik en de geschiktheid voor verschillende doeleinden. Hierbij ligt de nadruk in dit project op de geschiktheid van zeewier(componenten) voor de voeding van productiedieren, inclusief vis, zowel als bron van nutriënten als van specifieke componenten met supra nutritionele (bijvoorbeeld immuun modulerende) effecten op de gezondheid en productie. Een nevendoel is om de geschiktheid van zeewier als meststof te onderzoeken.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/16