Project Details

Description

Peulvruchten en vlinderbloemigen zijn rijk aan eiwit, en kunnen door binding van stikstof op arme bodems groeien. Producten uit Afrika kunnen, mits duurzaam geproduceerd, een ethisch acceptabel alternatief zijn voor bestaande importstromen zoals soja, die soms minder verantwoord geteeld worden.  Ontbossing en landrechten zijn evenwel belangrijke aandachtspunten voor duurzame teelt van peulvruchten in West-Afrika.  Terwijl er daar een aanzienlijke productie is van onder andere cowpeas, pinda’s en soja, wordt het meeste hiervan verhandeld tussen West-Afrikaanse landen.  Het aanboren van de Europese markt zou voor West Afrikaanse landen kansen scheppen voor verdere ontwikkeling van hun productie van inheemse gewassen en het invoeren van duurzame teeltsystemen. 

 

Het “Pulse of Africa” project zal de mogelijkheden verkennen voor nieuwe markten in de diervoeder- en levensmiddelensectoren, zonder hiermee de lokale voedselzekerheid in gevaar te brengen.  Hiermee kan West-Afrika zich profileren als niet-traditionele exporteur van eiwitrijke gewassen naar de Europese Unie, waar een eiwittekort heerst dat op korte termijn niet door eigen productie ondervangen kan worden, en dat een handelsovereenkomst met West-Afrika voorbereidt.  Dit zal tevens de afhankelijkheid in de EU van traditionele exporteurs verminderen en de eiwitvoorziening bestendiger maken tegen tegenslagen. Pulse of Africa zal onderzoeken welke veranderingen in de bestaande productieketens nodig zijn, op technische en beleidsniveaus en in consumentengedrag, om marktkansen optimaal te benutten. Eveneens is er aandacht voor mogelijk nieuwe toepassingen en functies voor eiwitten uit peulvruchten, voor levensmiddelen en diervoeders, zoals vlees- en zuivelvervangers. Ook de geïntegreerde plaagbestrijding, transport, opslag, veiligheid en kwaliteit van de producten zullen aan bod komen, met aanbevelingen voor hoe deze goed geregeld kunnen worden door de productieketen heen.

 

Door kennis vanuit deze verschillende perspectieven samen te brengen en te bespreken met diverse overheidspartijen, bedrijven en maatschappelijke organisaties draagt het project bij aan het identificeren van nieuwe kansen voor duurzame economische relaties tussen Afrika en de EU.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20