Werelderfgoed onderwaterpark Bonaire (BO-43-021.04-004, BO-11-019.02-050)

Project: EZproject

Project Details

Description

De regering van Bonaire beoogt al enkele jaren voor Bonaire National Marine Park (BNMP) de UNESCO werelderfgoederen status. Op basis van de raadpleging van lokale experts in 2016 is besloten dit als een trans-boundary nominatie te doen in samenwerking met Curacao. Dit is een meer-jarige ambitie waarvoor de Minister van OC&W financiële ondersteuning heeft toegezegd. Het werk door WMR in 2016, richtte zich erop duidelijk te maken dat met deze trans-boundary samenwerking de OUV inderdaad voldoende zal zijn. Dat was niet voldoende gelukt. In 2017 en 2018 werd de noodzakelijke onderliggende documentatie ter onderbouwing van het OUV verder in extenso uitgewerkt. In 2020 zullen verschillende kennisnoden aangevuld worden en bijdragen worden gemaakt aan de ontwikkeling van het noodzakelijke dossier.

Dit zal inhouden: diverse tekstbijdragen en adviezen ten behoeve van het op te stellen dossier, uitgebreidere onderbouwing van de "Comparative Analysis", het invullen van kennisleemtes op gebied van diepe benthische habitats en diepwatersoorten en advisering over verder te nemen maatregelen ten behoeve van ecologische integriteit.

Dit alles zal resulteren in uitbreiding en sterkere onderbouwing van het nominatie dossier voor dit meerjarig initiatief.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/20