Weerbaar substraat potplant en tomaat (BO-25.08-001-005, BO-12.03-015-008)

  • van der Wurff, Andre (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit project is het ontwikkelen van richtlijnen voor weerbare opkweek van hoogwaardige gewassen met substraten en mogelijke toevoegingen. De basis voor het weerbaar telen is het gebruik maken van weerbare substraten in opkweek en het toevoegen van weerbaarheid verhogende producten. In de praktijk blijkt dat er een enorme variatie is in effectiviteit van producten. Belangrijk knelpunt is dat de werkingsmechanismen veelal niet bekend zijn en het dus niet duidelijk is welke factoren de effectiviteit bepalen. Ook zijn er veel vragen in de praktijk over de mate, manier en timing van toediening.

In de proeven werd duidelijk dat het effect van instraling (zonlicht) belangrijk was voor de werking van de bouwstenen binnen het weerbaar telen. Ook werd duidelijk dat het type substraat (steenwol, kokos, perliet) de werking van verschillende concepten beïnvloedde en dat bouwstenen wel een werking vertoonde tegen een ziekte, maar niet tegen een andere. Een voorbeeld hiervan is de onderdrukkende werking van silicium tegen Phytophthora in pot Kalanchoë en de versterking van Fusarium foetens in pot Begonia.

Behandelingen van opkweek zijn een belangrijke voorwaarde voor effectiviteit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de proeven met overmatige wortelgroei (Rhizobium rhizogenes). De proeven laten zien dat vooral jonge planten gevoelig zijn voor symptoom ontwikkeling: in het jonge gewas wordt namelijk veel activiteit gestoken in de ontwikkeling van de wortels. Hierdoor wordt ook het ingebouwde genetisch materiaal van de bacterie (plasmide) in de wortels verhoogd afgeschreven en overmatige wortelgroei versterkt. Uit dit onderzoek blijkt dat “verouderde” matten in de opkweek de symptomen van Rhizobium tegen gaan. Vervolgens is gebleken dat met een behandeling gedurende zes weken voor aanplant van de opkweek, de matten kunstmatig weerbaar kunnen worden gemaakt. Waarschijnlijk speelt het microleven een rol bij het tegengaan van overmatige wortelgroei.

Ook binnen dit project bleek de effectiviteit van verschillende bouwstenen binnen het weerbaar telen niet genoeg voorspelbaar. Daarom is een model en meetgereedschap ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de werking. Met het modelsysteem tomaat kunnen effecten van bouwstenen binnen het weerbaar telen worden onderzocht. Het modelsysteem bestaat uit zes tomaten cultivars. Er zijn honderdvijftig genexpressie merkers getoetst; dit heeft geresulteerd in een set van 30 bruikbare genexpressie merkers om de effectiviteit van bouwstenen op droogte-, en zouttolerantie, en geïnduceerde ziekte resistentie te onderzoeken. Hieruit komt naar voren dat de effectiviteit van bouwstenen zeer cultivar specifiek is – dit verklaard voor een deel de onvoorspelbare werking van bouwstenen. Voorbeelden hiervan zijn dat alleen bij cv Brioso een behandeling met Trichoderma de plant bescherming bied met behoud aan vers gewicht bij zout stress. Binnen het project is aan de hand van de diverse effectieve behandelingen een raamwerk ontwikkeld voor de toepassing van bouwstenen binnen het weerbaar telen. Met het ontwikkelde model kan het raamwerk systematisch verder worden ingevuld en duidelijkheid worden verschaft over de mate, manier en timing van toediening van bouwstenen

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/14