Waterwijzer natuur (KB-36-003-020, KB-24-002-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

In samenwerking met KWR wordt de Waterwijzer Natuur ontwikkeld (WWN). Met de WWN kunnen gebruikers op een eenvoudige wijze inschatten wat de kansen zijn voor vegetaties en natuurpotenties onder klimaatveranderende omstandigheden. In fase 1 worden de modelconcepten van KWR en WENR met elkaar vergeleken en worden sterke en zwakke punten van beide modellijnen geïdentificeerd. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan hoe de sterkste onderdelen kunnen worden gecombineerd in de WWN. In fase 2 wordt beoogd om de inhoudelijke verbetering van de WWN, vooral op het gebied van voedselrijkdom en zuurgraad te verbeteren, waarbij voortgebouwd wordt op de bevindingen en aanbevelingen uit fase 2. Hierbij gaat het met name om het verbeteren en valideren van de onderliggende procesmodellen voor de voedselrijkdom en zuurgraad, toetsing van de aangepaste WWN in een aantal proefgebieden en overdracht van de aangepaste WWN aan gebruikers.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19