Water lentils (KB-39-007-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Eendenkroos, ook waterlinzen genoemd, is een aquatische plant met een hoog eiwitgehalte op drooggewicht die zich enorm snel kan vermeerderen via splitsen en vegetatieve groei. Deze combinatie kan zorgen voor een 6X hogere eiwitopbrengst per hectare vergeleken met soja. Waterlinzen kan een duurzaam nieuw eiwitgewas zijn dat geen goede landbouwgrond nodig heeft. Echter, eendenkroos/ waterlinzen als plant, noch het eiwit er uit, zijn op dit moment toegestaan voor humane consumptie omdat het door de voedselautoriteiten (EFSA; European Food and Safety Authority) gezien wordt als ‘Novel Food’.

 

In eerder onderzoek is uitgezocht of de WUR-gepatenteerde extractiemethode voor bladeiwitten ook geschikt zou zijn voor eendenkroos.

In dit project worden de resultaten uit die eerdere studies opgeschreven in een wetenschappelijke publicatie waarvoor nog een aantal analyses uitgevoerd moesten worden. Die extra analyses zijn:

  • Het aminozuurprofiel van het geëxtraheerde eendenkrooseiwit; met name de essentiële aminozuren zijn belangrijk voor de uiteindelijke voedingswaarde.
  • Functionele karakteristieken van het eiwitextract worden geanalyseerd zoals geleerbaarheid, texturering, oplosbaarheid. Dit is van belang voor de toepasbaarheid van dit geëxtraheerde eiwit in voedingsproducten.
  • De samenstelling van zowel het uitgangsmateriaal (het hele plantje) als ook het eiwitextract wordt geanalyseerd op eiwitbasis via proteomics analyse methode waarbij de aanwezige eiwitten en peptiden geïdentificeerd kunnen worden. Dit geeft aan uit welke soort eiwit(families) het eiwitextract uit eendenkroos bestaat en wat specifiek uit het startmateriaal geëxtraheerd wordt met de methode. Dit is een unieke identificatie van alle eiwitten aanwezig in het extract die nog niet eerder zo gepubliceerd is.

 

Met deze analyses zetten we de laatste stappen voor een publicatie over het toepassen van WUR-gepatenteerde extractiemethode van bladeiwitten (RuBisCO) om hoogwaardig eendenkroos- (of waterlinzen-) eiwit te extraheren dat bij een positieve EFSA goedkeuring toegepast kan worden in voedingsproducten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.