Voorkomen verspreiding resistente bacteriën via mest en milieu (BO-43-013.03-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

In Nederland worden zeer grote hoeveelheden mest, al dan niet verwerkt, waarbij vaste en vloeibare fase gescheiden wordt, op het land uitgereden. Voor het drijfmestdeel van varkens en kalveren bevat veel antimicrobiele resistentie en ook antibioticumresiduen. Het gevolg daarvan op de ecologie van bodem en oppervlakte water is onbekend. Wel is bekend dat bodem en water een reservoir is waar in toenemende mate AMR (zoals ESBLs) voorkomt.

 In dit project wordt onderzocht in hoeverre de verschillende manieren van mestverwerking een positief efect hebben op het voorkomen van AMR en residuen in deze mest.  Daartoe is een overzicht gemaakt van alle mestverwerkingsfasen per doersoor/soort mest. Op basis van deze tabel worden monsters geselecteerd (in triplo) voor analyse op AMR en residuen.

 AMR analyse vindt plaats met klassieke kwanitatieve microbiologische technieken en in een steekproef met metagenome analyse van bacterieel DNA.

Residu-analyse wordt verricht op de belanbgrijkst groepen antibiotica waarvan bekend is dat er residuen vvia de mest worden uitgereden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20