Voorkomen van verspreiding van resistente bacteriën via mest en milieu (BO-43-013.03-014)

  • Hoeksma, Paul (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In Nederland worden zeer grote hoeveelheden mest, al dan niet verwerkt, waarbij vaste en vloeibare fase gescheiden wordt, op het land uitgereden. Voor het drijfmestdeel van varkens en kalveren bevat veel antimicrobiële resistentie en ook antibioticumresiduen. Het gevolg daarvan op de ecologie van bodem en oppervlakte water is onbekend. Wel is bekend dat bodem en water een reservoir is waar in toenemende mate AMR (zoals ESBLs) voorkomt.

In dit project wordt onderzocht in hoeverre de verschillende manieren van mestverwerking een positief effect hebben op het voorkomen van AMR en residuen in deze mest.  Daartoe is een overzicht gemaakt van alle

mestverwerkingsfasen per diersoort/soort mest. Op basis van deze tabel worden monsters geselecteerd (in triplo) voor analyse op AMR en residuen.

AMR analyse vindt plaats met klassieke kwantitatieve microbiologische technieken en in een steekproef met metagenome analyse van bacterieel DNA.

Residu-analyse wordt verricht op de belangrijkste groepen antibiotica waarvan bekend is dat er residuen via de mest worden uitgereden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20