Voorkomen en verspreiding van vleermuizen in Nederland (BO-43-023.03-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project zal een aanbeveling opleveren over hoe de huidige vleermuistellingen en/of analyses verbeterd kunnen worden zodat beter bruikbare landelijke informatie over het voorkomen en de verspreiding van de Nederlandse vleermuizen beschikbaar komt. Daarbij zal ook bekeken worden hoe de kennis over het voorkomen van vleermuizen in de stad verbeterd kan worden zodat dit voor het project Stroomversnelling gebruikt kan worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20