Voerpilot gangbare melkveehouderij (BO-43-101-048)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een maatregel om de ammoniakemissie in de melkveehouderij te verminderen is om de hoeveelheid eiwit in de voeding te verlagen. Maar veel melkveehouders en adviseurs vinden het lastig om dat te doen. Hoe moet dat precies en wat zijn de gevolgen van lagere eiwitvoeding? Het plan is opgevat om in een pilotproject te gaan werken met 9 groepen melkveehouders, die het gemiddelde gehalte aan ruw eiwit (totaal) in het rantsoen te verlagen tot 155 g / kg ds. Zij worden daarbij begeleid door kundige adviseurs. De groepen verschillen in intensiteit (3) en grondsoort (3). Per groep wordt met ca 15 melkveehouders gewerkt. De ervaringen, mogelijkheden en belemmeringen worden in beeld gebracht voor de gehele melkveesector, maar ook voor de overheid. Verder zal ook de diergezondheid gemonitord worden en zal de depositie van de melkveebedrijven in de 0-situatie en de situatie met laag eiwit in beeld gebracht worden.

Adviseurs gaan in dit traject mee-leren. Onderzoekers zullen analyses uitvoeren en de resultaten rapporteren.

Onderzoekers, adviseurs, maar zeker ook veehouders zullen de resultaten actief communiceren. Naar sector, industrie en overheid.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24