Voer- en management maatregelen (BO-20-004-048)

  • Melse, Roland (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Voor "Voer- en managementmaatregelen" zijn de belangrijkste doelstellingen het ontwikkelen en uitvoeren van:

- Methodieken en metingen voor vaststellen van effecten op P-gehalten in mest door voermanagementmaatregelen;
- Methodieken en metingen voor vaststellen van effecten op N-gehalten in mest door voermanagementmaatregelen;
- Methodieken en metingen vaststellen samenstelling N- en P-gehalten in de mest in relatie tot gasvormige verliezen

Het gewenste resultaat is het ontwikkelen en verkrijgen van een aantal voermanagementmaatregelen die een lagere emissie tot gevolg hebben. Er zal een aantal rapporten en wetenschappelijke publicaties worden opgeleverd

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.