Voedselvaardigheden bij kinderen meten om effectiviteit van voedseleducatie op korte en lange termijn in kaart te brengen (BO-43-110-028)

Project: LNV project

Project Details

Description

Onderzoek wijst uit dat voedseleducatie kennis en andere gedragsdeterminanten van kinderen ten aanzien van gezond en duurzaam eten op korte termijn, direct na afloop van de voedseleducatie, verhoogt. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van voedseleducatie op de voedselvaardigheden van kinderen op de langere termijn, een aantal jaar later. Het is daardoor onduidelijk of de effecten van voedseleducatie bij kinderen op langere termijn beklijven.

 

Voor de evaluatie van voedseleducatieprogramma’s zijn tot nu toe een divers aantal uitkomstmaten en meetmethodes gehanteerd, wat vergelijking onderling lastig maakt. Er is geen gestandaardiseerde meetmethode beschikbaar om het effect van voedseleducatie op de voedselvaardigheden bij kinderen en jongeren te meten. Door middel van een gevalideerde standaardvragenlijst kunnen de effecten van specifieke educatieprogramma’s vastgesteld worden, programma’s met elkaar vergeleken worden en de effectiviteit van voedseleducatie in het algemeen op de korte en langere termijn vastgesteld worden.

 

Dit project heeft als doel om (1) een gevalideerde voedselvaardighedenvragenlijst voor middelbare scholieren (circa 12-18 jaar oud) te ontwikkelen en (2) hiermee in het voortgezet onderwijs eerste inzichten in de langere termijneffectiviteit van voedseleducatie in kaart te brengen.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24