Voedselprijzenbarometer (BO-43-115-002, BO-43-014.01-002, BO-20-019-001, BO-20-001-026)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Voedselprijzenmonitor biedt inzicht in prijsontwikkelingen op drie niveaus (primaire bedrijf, verwerking en consumptie) in zeven voedselketens: brood, aardappelen, zuivel, eieren, pluimveevlees, varkensvlees en rundvlees. Ook worden de consumentenprijzen van groenten en fruit gevolgd. De ontwikkelingen worden maandelijks geactualiseerd en tweemaandelijks toegelicht.

De informatie is gebaseerd op de prijsindices van agrarische grondstoffen die Wageningen Economic Research vastlegt en de producentenprijsindices (PPI) en consumentenprijsindices (CPI) die het CBS berekent. Samen geven ze een transparant beeld van de prijsontwikkelingen in de voedselketens. De Voedselprijzenmonitor biedt actuele informatie als onderdeel van de website www.agrimatie.nl.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/21