Voedselprijzenbarometer (BO-43-014.01-002, BO-20-019-001, BO-20-001-026)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Voedselprijzenmonitor is ontwikkeld naar aanleiding van een eerder uitgevoerde verkenning naar kosten en effecten van voedselprijzenmonitoring. De Tweede Kamer heeft de wens geuit om regelmatig inzicht in de ontwikkeling van prijzen in de voedselketens. De informatie is gebaseerd op de prijsindices van agrarische grondstoffen die Wageningen Economic Research vastlegt en de producentenprijsindices (PPI) en consumentenprijsindices (CPI) die het CBS berekent. Samen geven ze een transparant beeld van de prijsontwikkelingen.  De Voedselprijzenmonitor biedt actuele informatie als onderdeel van de website www.agrimatie.nl.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/20