VLAG AIO gut microbiome chip (KB-37-002-020, KB-23-002-036)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het microbioom heeft een effect op de gastheer door directe interacties tussen de gastheer en het microbioom en door indirecte interacties tussen het microbioom en de gastheer, zoals de effecten van voedsel componenten op de darmwand nadat deze gemetaboliseerd zijn door het microbioom. De interacties tussen het microbioom en voedsel componenten en de secundaire effecten op de darmwand worden in de huidige moderne risico beoordeling strategieën over het algemeen over het hoofd gezien. Hierdoor kan blootstelling aan de “parent” component overschat worden en blootstelling aan de metabolieten en de indirecte effecten kunnen onderschat worden. De hypothese is dan ook dat de moderne in vitro modellen die momenteel gebruikt worden voor de humane risico beoordeling onvoldoende geschikt zijn om alle potentiële gevaren te kunnen beoordelen voor orale blootstelling.

Onder dit project vallen twee AIO projecten, namelijk het NWO-BBOL project Microgut en een project gesubsidieerd door de Onderzoekschool VLAG. Het doel van deze projecten is om nieuwe geïntegreerde microbiologische en toxicologische in vitro methoden te ontwikkelen voor de risico beoordeling in de darm. Hiervoor worden in vitro modellen voor het humane microbioom ontwikkeld en geëvalueerd. Het VLAG project richt zich voornamelijk op het bestuderen van metabolisatie van geselecteerde voedsel componenten, en de onderliggende mechanismen, door het microbioom. De focus van het Microgut NWO-BBOL project ligt op de ontwikkeling van een immuun competente geïntegreerde gut-on-a-chip waarin zowel de darm barrière als een microbioom vertegenwoordigd is. Interacties tussen het darmcellen en bacteriën worden geëvalueerd om betere inzichten te krijgen in de effecten die beide systemen op elkaar hebben en hoe toxicologische eindpunten mogelijk beïnvloed kunnen worden. Deze nieuwe in vitro microbiologische en toxicologische aanpak zal nieuwe inzichten en mogelijkheden bieden voor humane risicobeoordeling.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.