Visziekten (WOT-01-002-004.02)

Project: EZproject

Description

Daarnaast wordt binnen dit project multidisciplinaire diagnostiek van andere, niet meldingsplichtige visziekten uitgevoerd, die een probleem zijn voor de vissector (van kweek-/consumptievis, siervis, wilde vis). Verder wordt advies gegeven met betrekking tot visziekten aan o.a. Ministerie, NVWA, EU en de vissector. Ook neemt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) deel aan diverse rondzendoefeningen visvirologie en bacteriologie, georganiseerd door o.a. het EURL voor visziekten, en aan de NRL bijeenkomsten voor NRLs van Visziekten.

Het laboratorium Visziekten is gespecialiseerd in virusziekten van karperachtigen, o.a. Koi Herpes Virus (KHV) ziekte en Carp Edema Virus (CEV) ziekte, en in Vibrio soorten, die bacteriële visziekten kunnen veroorzaken, en waarvan enkele stammen tevens schadelijk kunnen zij voor de mens (zoönotisch). Daarnaast heeft WBVR een ruime expertise op het gebied van palingziekten. Jaarlijks worden resultaten gerapporteerd aan het Ministerie van EZ, en via wetenschappelijke en populaire publicaties openbaar gemaakt, naast lezingen, cursussen en workshops.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/19