Visualisatie (WOT-04-013-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het ministerie van BZK (voorheen IenM), Rijkswaterstaat, Wageningen Environmental Research, Deltares, TNO, Kadaster, Geodan, Future Insight en Arcadis bundelen sinds medio 2017 hun kennis en expertise voor diverse pilots met de BRO binnen lopende ruimtelijke projecten.

Door middel van zogenaamde 'proof of concepts' laten de partners gebruikers zien hoe de gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond helpen de voorliggende maatschappelijke vragen te beantwoorden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20