Visserijstatistiek (WOT-05-001-005, WOT-05-001-015, WOT-05-406-005, WOT-05-406-140, WOT-05-406-131)

Project: EZproject

Project Details

Description

De primaire doelstelling van het project is het verzamelen en analyseren van tijdreeksen met betrekking tot de activiteiten van de visserij. Deze analyses vormen samen met de biologische data vanuit de marktbemonstering, discardonderzoek en bestandsopnamen op zee de vierde pijler onder de jaarlijkse toestandsbeoordelingen. Daarnaast vormen deze analyses de basis voor diverse studies naar de effecten van visserij op het ecosysteem en voor de evaluatie van beheersmaatregelen.

Dit project ondersteunt andere projecten zoals marktbemonstering met betrekking tot dataleveringen en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe bemonsteringsmethodieken en methodieken om statistisch verantwoord schattingen te maken van de visvangst. Alle projectonderdelen behoren tot de strikte WOT taken.

1.1.1      Werkwijze

De verschillende projectonderdelen vormen gezamenlijk een compleet pakket met betrekking tot het verzorgen van de data aanlevering aan gespecialiseerde werkgroepen, projecten en rapportages. Het opbouwen van kwantitatieve tijdreeksen van logboek en aanlandingsstatistieken, methodiek en databaseontwikkeling vereisen ieder een eigen aanpak in deelprojecten.

1.1.2      Projectresultaat

Het project visserijstatistiek levert tijdseries op voor gebruik in gespecialiseerde werkgroepen van bijvoorbeeld ICES en STECF. Ter ondersteuning van dit proces levert het project database- en methodiekontwikkelingen en het project ondersteunt diverse projecten en dataverzoeken door het leveren van data dan wel het faciliteren van onderzoek.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/20

Research Output

Vangst, inzet en CPUE van de Nederlandse boomkor vloot, met name rond de 55 graad en 56 graad NB

Pastoors, M. A., 2002, IJmuiden: RIVO. 14 p. (CVO rapport; no. 02.018)

Research output: Book/ReportReportProfessional