Visserij in cijfers (WOT-06-001-023, WOT-06-375-0023)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doelstelling
Visserij in cijfers voorziet in kennisbehoefte om beleid te maken. Het geeft inzage in economische prestaties, trends en ontwikkelingen van verschillende onderdelen van de visserijsector. VIC bevat informatie die dient ter ondersteuning van ontwikkel- en innovatieprogramma’s voor de vissector.

Werkwijze
Er wordt vooral gebruik gemaakt van informatie en data die verzameld is via het Bedrijveninformatienet Visserij en van diverse statistieken van de overheid en het CBS. Na analyse van de gegevens rapporteert Wageningen Economic Research via www.agrimatie.nl over zoveel mogelijk onderdelen van de sector.

Resultaat
Wageningen Economic Research publiceert de cijfers over de Nederlandse zeevisserij, de schaal- en schelpdiersector en de handel in vis op www.agrimatie.nl Dit betreffen definitieve cijfers, vooruitblikken en prognoses over economische kengetallen, bedrijfsresultaten, ontwikkelingen vloot en werkgelegenheid met vergelijkende cijfers voorgaande jaren per segment over de:

Kottervisserij
Kleinschalige kustvloot
Grote zeevisserij
Mosselkweek
Oesterkweek


Presentatie Visserij in Cijfers
Jaarlijks vindt de presentatie van visserij in cijfers plaats.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/23