Vis en visserij Caribisch Nederland (BO-43-117-008, BO-43-021.04-006, BO-11-019.02-055)

Project: EZproject

Project Details

Description

Visserij heeft altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de economische activiteiten op de eilanden van Caribisch Nederland. Visbestanden en de (kust)visserij lijken een dalende trend te vertonen en er zijn conflicten tussen belangengroepen over het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (b.v. ruimte voor visserij, duikindustrie, haven etc). Voor de mariene beschermde gebieden rond de eilanden van Caribisch Nederland worden de traditionele en recreatieve visserij genoemd als een van de belangrijke bedreigingen (Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland).

De doelstellingen voor 2020 zijn:

  1. Begeleiding en ondersteuning van visserij monitoring op St. Eustatius
  2. Onderzoek naar de mogelijk commerciële exploitatie van de invasieve koraalduivel (lionfish, Pterois volitans)
  3. Onderzoek naar de diepwater populaties van de kroonslak rond Bonaire
  4. Onderzoek naar de relatie tussen kreeften en hun predatoren in visvallen op de Saba Bank
  5. Ondersteuning aan de ontwikkeling van de FAD-visserij rond Bonaire.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/24