VIBEG-Borkumse Stenen (BO-43-116.01-004, BO-43-021.02-027)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Borkumse Stenen is binnen het VIBEG proces (VIsserijmaatregelen in Beschermde Gebieden) door stakeholders aangewezen als zone waarin een beschermd gebied van ca 120 km2 kan worden gerealiseerd. Dit gebied komt in ruil voor een gebied in de Noordzeekustzone dat de vissers graag wilden bevissen en eerst gesloten was. Er zijn verschillende instrumenten waaronder het gebied  kan worden beschermd. Het gebied zou een Natura 2000-gebied kunnen worden, maar dit loopt tegen veel bezwaren aan, o.a. omdat een gasconcessie is verleend. Een tweede optie is bodembeschermingsgebied onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM), waarbij gaswinning wel mogelijk is. Voor de internationale aanwijzing van het gebied is een ecologische onderbouwing nodig. De minister heeft aangegeven voor de KRM-optie te willen gaan. In dit project moet de ecologische onderbouwing worden gegeven, inclusief grenzen en soorten die beschermingswaardig zijn.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21