Vervolg op VGO onderzoek naar beperking van emissies uit de geitenhouderij (BO-43-013.01-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een recente en over meerdere jaren consistente bevinding in het VGO onderzoek (veehouderij en gezondheid van omwonenden, een groot onderzoeksproject in het oosten van de provincie Noord Brabant en het noorden van de provincie Limburg) is dat zich onder omwonenden van pluimvee- en geitenhouderijen over een aantal opeenvolgende jaren meer gevallen van longontsteking voordoen.

De relatie tussen het voorkomen van longontsteking en pluimveehouderijen wordt mogelijk veroorzaakt  door de uitstoot van fijnstof en endotoxinen door deze bedrijven, naast de al aanwezige hoge achtergrondsblootstelling aan fijnstof in deze regio. De (oorzaak van de) associatie tussen longontsteking en de nabijheid van geitenhouderijen is echter onduidelijk, mede omdat uit dit type houderij onder reguliere omstandigheden geringer hoeveelheden stof en endotoxinen vrijkomen.

Op verzoek van de Ministeries van VWS en LNV is door een consortium o.l.v. RIVM een beschrijving op hoofdlijnen gemaakt voor vervolgonderzoek om de oorzaken van dit verhoogd risico op te helderen. In dit voorstel zijn de vervolgonderzoeken beschreven, bestaande uit epidemiologische studies zowel naar geitenbedrijven als pluimveebedrijven en uit de studies die gericht zijn op de oorzaak van het verhoogde risico rondom geitenbedrijven.

Het eerste onderdeel van dit BO project betreft de inzet van WUR (WBVR en WLR) in de nadere uitwerking van (een deel van) de onderzoeksplannen gericht op de oorzaak van het verhoogde risico rondom geitenbedrijven. Een literatuuronderzoek was al uitgewerkt en is gestart eind 2017; WBVR deel hiervan is ondergebracht in het Kennisdeskproject KD-2017-159 'Verhoogde ziektedruk rond geitenhouderijen'. 

Het tweede onderdeel betreft de bijdrage van WBVR aan onderzoek i.s.m. IRAS en NIVEL waarin eerdere analyses worden herhaald voor een recentere periode (2014-16).

Onderdeel drie betreft de bijdrage van WBVR aan een replicatie van de VGO bevindingen in een gebied dat delen van de provincies Gelderland en Overijssel omvat voor de periode 2014-16.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19