Vervolg aanpak gebiedsproces Achterhoek (BO-43-123-018)

  • Bonekamp, Gerbrich (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de Achterhoek wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Markemodel. Met dit model bepalen de Markeraad en landbouw gezamenlijk de doelstellingen en aanpak voor een gebied. In de eerste fase van het Markemodel zijn negenkengetallen/indicatoren geselecteerd waarop gestuurd kan worden. Fase II van het Markemodel is in 2022 gestart. Binnen dit project zijn twee gebieden in de Achterhoek geselecteerd met in totaal 35 boeren. In deze gebieden gaan ze het Markemodel uitvoeren en monitoren op de negen kengetallen. Binnen de KPI-k pilot willen wij, Wageningen Livestock Research (De Marke), Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek & Liemers (VKA) en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), voor deze 35 bedrijven de volledige KPI-k kernset in beeld brengen, incl. drempel en streefwaarden voor de twee gebieden. Voor de KPI Natuur &Landschap gaan de gebiedscoördinatoren van de VALA op bezoek bij de deelnemende bedrijven om de verschillende natuur- en landschapselementen in het veld te toetsen en met de boeren de mogelijke kansen te bespreken.

Daarnaast gaan we samen met onderzoekers uit het KPI-k project sessies organiseren met een aantal stakeholders uit de regio (boeren, waterschap, etc.) over waterkwantiteit. Waterkwantiteit wordt binnen het KPI-k project en het Markemodel gezien als een belangrijke indicator, maar hiervoor is nog geen concrete invulling. Afhankelijk van de uitkomst van de sessies gaan we verderop in het proces voor twee of drie bedrijven de waterkwantiteit in kaart brengen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/23 ‚Üí 31/12/24