Verspreiding van Xanthomonas fragariae (BO-33.05-002-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

-Samenvatting doel;

Dit project beoogt de risico’s op infecties van het aardbeivermeerderingsmateriaal met de gereguleerde (quarantaine) bacterie Xanthomonas fragariae te verminderen via gerichte teeltadviezen. In dit verband wordt noodzakelijke kennis gegenereerd over de mogelijke verspreiding van de ziekteverwekker met aerosolen. Dit onderwerp past in het thema 'meer met minder door duurzame, innovatieve voedselsystemen'.

-Samenvatting werkwijze;

Aerosolen gecontamineerd met X. fragariae worden geproduceerd vanuit een besmet aardbeigewas of via verneveling. De verspreiding wordt bepaald door op verschillende afstanden van de infectiebron aerosolen te verzamelen m.b.v. een 'air sampler'. De invloed van weerscondities, druppelgrootte en bacterieconcentratie op de mate van verspreiding wordt bepaald en daarna gemodelleerd. Verder wordt het risico op infecties van aardbeiplanten met Xf na depositie van besmette aerosolen op blad bestudeerd in kasexperimenten. Om de risico's goed te kunnen inschatten worden hierbij aardbeiplanten gebruikt met verschillende tolerantieniveaus voor X. fragariae.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.