Verkenning samenhang VHR en KRW (WOT-04-010-037.14)

Project: EZproject

Project Details

Description

Water- en landnatuur zijn van oudsher gescheiden werelden, met eigen richtlijnen, rapportages, beleidsinspanningen, verantwoordelijke instanties en kenniscommunities. Doordat deze domeinen grotendeels gescheiden zijn, loopt het integreren van beleid in de praktijk niet optimaal. PBL heeft behoefte aan een verkenning van de samenhang tussen de KRW en VHR richtlijnen, de uitvoeringsprocessen, netwerken en kennispraktijken. Op basis van deze verkenning wordt gezamenlijk bepaald welke kennishiaten er zijn, wat prioritaire vragen zijn en wat er nodig is de komende jaren om kennisvragen te beantwoorden: conceptueel, methodisch, en organisatorisch/institutioneel. Hiermee levert dit project inhoudelijke input voor de programmatische aanpak die PBL en WOT de komende jaren gaan volgen en bouwt het aan een netwerk van te betrekken partijen en personen voor de beantwoording van de prioritaire kennisvragen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20