Verkennende studie evaluatiekader voor Rijksnatuurvisie en/of uitvoeringsagenda (WOT-04-011-036.76)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het PBL wil de Rijksnatuurvisie en bijbehorende uitvoeringsnota evalueren. Ook voormalig staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer in februari 2015 beloofd dat een evaluatie van de Rijksnatuurvisie volgt. Met de Rijksnatuurvisie wordt onder meer een maatschappelijke transitie, sociaal leren en sociale innovatie, beoogd. Het monitoren en evalueren hiervan is totaal anders dan bij een klassieke doelevaluatie. Het PBL/ WOT heeft gevraagd een evaluatiekader te ontwikkelen voor transities, sociaal leren en sociale innovaties, waarmee het PBL/WOT kan evalueren. Dit project zal PBL en andere stakeholders ondersteunen bij gemeenschappelijke probleemstructurering en het bottom-up ontwikkelen van opties voor het beoogde evaluatiekader.De volgende vraag staat centraal: Welk evaluatiekader kan worden ontwikkeld voor het evalueren van de Rijksnatuurvisie en/of bijbehorende Uitvoeringsagenda? De volgende onderzoeksvragen worden in 2016 beantwoord:

 • Waarom en waarvoor wil PBL een evaluatie van de Rijksnatuurvisie en/of bijbehorende  uitvoeringsagenda? Wat zijn de geprefereerde, in een multi-actor setting getoetste, opties voor een aanpak die PBL, het ministerie van EZ en de stakeholders ondersteunen bij de gemeenschappelijke probleemstructurering?

 • Welke theoretische en praktische inzichten ondersteunen de wensen voor het evaluatiekader?

 • Welke cases/pilots zijn geschikt om het eerst ontwikkelde basiskader te toetsen?

 • Hoe kan op eerdere evaluatiepraktijken worden gereflecteerd? Hoe zijn deze gewaardeerd en wat kan hiervan worden geleerd?

  De volgende onderzoeksvragen staan in 2017 centraal:

 • In hoeverre wordt het basiskader gedragen door opdrachtgever, doelgroepen en  stakeholders?

 • Welke hiaten bevat het basiskader en (hoe) zijn die weg te nemen?

 • Welke ervaringen doet de opdrachtgever zelf op bij toepassing van het evaluatiekader? Welke tips kunnen worden gegeven voor toepassing?

  Voor PBL zijn de inzichten uit dit thema van belang voor de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving. Verder kan dit onderzoek ook toeleverend zijn aan de Evaluatie van het Natuurpact.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/16