Verbreding indicatoren maatschappelijke betrokkenheid bij natuur (WOT-04-010-037.09, WOT-04-010-036.97)

Project: EZproject

Project Details

Description

Behoefte aan monitoring van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur

Burgers hebben vandaag de dag een belangrijke rol in beleid en beheer van natuur. Er is een breed scala aan kennisbehoeften rondom burgerbetrokkenheid bij natuur, maar voor het merendeel van deze kennisbehoeften is er geen doorlopend inzicht in de stand van zaken op landsdekkende schaal (Mattijssen et al., 2020). Dan gaat het in het bijzonder over de organisatie en effecten van deze burgerbetrokkenheid.

 

Het doel van dit project is om een set aan indicatoren samen te stellen voor het monitoren van de burgerbetrokkenheid bij natuur in Nederland. Daarmee bouwt het project voort op een in 2019 en in 2020 deels gevuld dashboard dat verschillende dimensies van deze betrokkenheid in kaart brengt. In 2021 wordt gewerkt aan een verdere invulling van het dashboard.

 

Het doorontwikkelen van indicatoren vraagt om nieuwe meetinstrumenten

In dit onderzoek zetten we in op het ontwikkelen van nieuwe indicatoren voor het meten van de burgerbetrokkenheid bij natuur, met een initiële focus op de organisatie en effecten van deze burgerbetrokkenheid. Daarmee wordt beoogd om in het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) en de Balans voor de Leefomgeving beter aan te sluiten bij de meervoudigheid van burgerbetrokkenheid bij natuur en ontwikkelingen te signaleren, verkennen en evalueren. In veel gevallen is er nog geen adequaat meetinstrument voorhanden om gewenste kennis te vergaren (Mattijssen et al. 2020).

 

Een aanpak in twee fasen

In 2021 bestaat het inhoudelijke deel van dit project uit twee fasen. Fase 1 richt zich op het maken van keuzes voor een aanvullende indicator: welke nieuwe indicator(en) gaan we ontwikkelen en hoe gaan we dat doen? Fase 2 bestaat uit het ontwikkelen van deze indicator en krijgt in nader overleg met de opdrachtgevers vorm. Daarbij wordt vanuit dit project ook een voorstel gedaan voor een nieuwe CLO-indicator rondom burgerbetrokkenheid.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21