Verbetering vallen (BO-43-102.04-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2019 is de nieuwe Plantgezondheidsverordening in werking getreden (Verordening (EU) 2016/2031). Onderdeel van deze nieuwe wetgeving zijn de prioriteitsorganismen, quarantaineorganismen waarvoor, vanwege hun potentiële impact voor de EU, extra preventieve maatregelen gelden waaronder het uitvoeren van jaarlijkse surveys. In het algemeen is de kans op vroegtijdige detectie, op een moment dat uitroeiing nog haalbaar is, van deze organismen klein. Het is dan ook van belang om de surveys te optimaliseren. Voor insecten zijn vallen daarbij een nuttig hulpmiddel. Zo gebruikt de NVWA voor detectie van de Japanse kever (Popillia japonica) vallen op plaatsen waar de introductiekans relatief groot is. Probleem bij deze vallen zijn de grote bijvangsten van hommels (in 2019 is daardoor een survey zelfs afgebroken). De combinatie van geur, kleur en vorm bepaalt de aantrekkelijkheid van een val voor insecten. Door aanpassing kunnen de vallen mogelijk geoptimaliseerd worden, d.w.z. minder aantrekkelijk gemaakt worden voor hommels en ander insecten, zonder hun aantrekkelijkheid voor de Japanse kever te verliezen (Sipolski et al., 2019). Vallen voor quarantaineplagen zijn ontwikkeld en geoptimaliseerd in gebieden waar de plaag voorkomt, maar worden nu toegepast in een heel andere omgeving, zoals Nederlandse boomgaarden, met een andere natuurlijke fauna. Het resultaat is een vaak grote, ongewenste bijvangst van bestuivende insecten en andere niet-doelwitorganismen. In dit project worden vallen zodanig geoptimaliseerd dat ze minder bijvangst geven, zonder dat ze onaantrekkelijk worden voor de doelinsecten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/21 → 31/12/23