Verbetering MNP (WOT-04-011-036.94)

Project: EZproject

Project Details

Description

Verbetering MNP

Het PBL wil met strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Daarvoor zijn onder andere modellen nodig die geschikt zijn voor zowel snelle beantwoording van ad hoc vragen als voor meer uitgebreide verkenningen. De MNP (Model for Nature Policy) is één van deze zogenaamde kerninstrumenten.

 

Verbetering MNP (2018)

 

De MNP bepaalt de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit. Het model legt relaties tussen de milieu-, water- en ruimtecondities en de duurzame instandhouding van de biodiversiteit en wordt gebruikt voor zowel signalering, beleidsevaluatie en (nationale) verkenningen. Resultaten worden geaggregeerd tot indicatoren die aansluiten op het Nederlandse en Europese beleid. Het model is de laatste jaren veelvuldig toegepast op nationale en provinciale schaal voor zowel signalering, beleidsevaluatie als verkenningen.

 

De afgelopen jaren hebben enkele evaluaties met betrekking tot het gebruik van de MNP voor balansen en verkenningen geleid tot aanbevelingen voor de wetenschappelijke versterking en een betere aansluiting op het nieuwe natuurbeleid. In 2017 is het model op kwaliteitstatus A gebracht.

 

Het huidige project richt zich op de realisatie van kwaliteitstatus A+, hiervoor is onder meer in 2017 een onzekerheidanalyse uitgevoerd. Hierin zijn een aantal punten naar voren gekomen die dit jaar opgelost of beschreven gaan worden. Een van die punten is dat de onzekerheidsanalyse erg veel tijd kosten. Door het model dit jaar te migreren naar een computer cluster zal de doorlooptijd van (onzekerheids)analyses verkort worden. Hiermee wordt het in de toekomst ook mogelijk om onzekerheidsmarges mee te geven aan de resultaten. Daarnaast zal een verdere model uitbreiding plaatsvinden, hiermee zullen klimaatveranderingen in de scenarioanalyses meegenomen kunnen worden. Bij elk van de ontwikkelde concepten wordt gezocht naar optimale balans tussen credibility, saliency en legitimacy (geloofwaardig, nuttig en relevant).

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18