Verbetering MNP (WOT-04-011-036.82)

Project: EZproject

Project Details

Description

Verbetering MNP (2017)

Het PBL wil met strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Daarvoor zijn onder andere modellen nodig die geschikt zijn voor zowel snelle beantwoording van ad hoc vragen als voor meer uitgebreide verkenningen. De MNP (Model for Nature Policy) is één van deze zogenaamde kerninstrumenten.

De MNP bepaalt de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit. Het model legt relaties tussen de milieu-, water- en ruimtecondities en de duurzame instandhouding van de biodiversiteit en wordt gebruikt voor zowel signalering, beleidsevaluatie en (nationale) verkenningen. Resultaten worden geaggregeerd tot indicatoren die aansluiten op het Nederlandse en Europese beleid. Het model is de laatste jaren veelvuldig toegepast op nationale en provinciale schaal voor zowel signalering, beleidsevaluatie als verkenningen. 

De afgelopen jaren hebben enkele evaluaties met betrekking tot het gebruik van de MNP voor balansen en verkenningen geleid tot aanbevelingen voor de wetenschappelijke versterking en een betere aansluiting op het nieuwe natuurbeleid. Het huidige project richt zich op de borging van de MNP 4.0 inclusief de wetenschappelijke verantwoording in de vorm van een artikel en verdere analyses. Daarnaast versterkt met model uitbreidingen. In een workshop zal gewerkt worden aan de prioriteit van de aanpassingen en model concepten. Hierbij staan Effecten van klimaatverandering, agrarisch natuurbeheer en procesbeheer als mede de uitbreiding met aquatische soorten op de agenda. Bij elk van de ontwikkelde concepten wordt gezocht naar optimale balans tussen credibility, saliency en legitimacy (geloofwaardig, nuttig en relevant).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17