Verantwoorde omgang met zorgdieren (BO-43-111-035)

Project: EZproject

Project Details

Description

Verantwoorden omgang met zorgdieren is politiek en maatschappelijk relevant. Verantwoorde omgang met zorgdieren is belangrijk voor dierenwelzijn en ook voor transparantie op veilig en verantwoord voedsel. Een verantwoorde omgang voor zorgdieren ter borging van het welzijn en tervoorkoming van uitzichtloos lijden is: 1) gebaseerd op eenduidige, relevante parameters voor het besluitvormingsproces, 2) maakt belangen- en waardenoverwegingen voor zowel dier als houder expliciet en transparant, 3) is normatief voor het kennis- en ervaringsniveau welke voor de omgang met zorgdieren is vereist en 4) definieert de toe te passen (technische) methoden.

WLR en CenSAS gaan samen werken aan een juist antwoord op en goede invulling van een verantwoorde omgang met zorgdieren. Het project omvat: 1) een verdiepend onderzoek naar de huidige praktijken, het besluitvormingsproces van dierhouders en naar de beste borging van het kennis- en ervaringsniveau. Voor een volledig beeld wordt dit aangevuld met een overzicht van het wettelijk kader en de toegestane mogelijkheden per diersoort en diercategorie.
2. Analyse van en formulering van SMART criteria die van belang zijn in het besluitvormingsproces en in de uitvoeringspraktijk,
3. Afstemming met en toetsing van deze criteria bij gebruikers, de overheid, sectorvertegenwoordigers en NGO’s,
4. Opstellen van een implementatiestrategie bestaande uit aanbevelingen en actiemogelijkheden om het gebruik van beslisondersteuners en diervriendelijke methoden te stimuleren,
5. Bovengenoemde onderdelen resulteren in beslisondersteuners en een handvatten document, opgesteld voor en met input van onder 3 genoemde partijen.

  1. kennisoverdracht via thema bijeenkomsten met konijnenhouders (2) en schapenhouders (4-5) 

Binnen de verschillende diersectoren kan de problematiek en behoefte rondom dit thema verschillen, met name de varkens-, konijnen,- en schapensector willen dit thema actief oppakken. Op deze diersoorten ligt dan
ook de focus. 

 StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23