Veiligstellen van genetische diversiteit in gewassen en hun wilde varianten in ex situ collecties (WOT-03-002-064)

  • Kik, Chris (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het project ‘Collectiebeheer’ concentreert zich op het optimale beheer van de genetische bronnen van 34 land- en tuinbouwgewassen. Het beheer omvat de activiteiten acquisitie, vermeerderen, zaadbeheer, karakteriseren, documenteren, distribueren en gebruikers adviseren bij het aanvragen van collectiemateriaal. De groentegewassen krijgen in dit project verreweg de meeste aandacht. Deze collecties zullen waar wenselijk en mogelijk uitgebreid worden met nieuw genenmateriaal. De overige collecties van granen, koolzaad, voedergewassen en vlas worden met zorg geconserveerd, maar zullen niet tot nauwelijks verbreed worden.

 

In 2021 staan de volgende genenbankactiviteiten gepland:

  • acquisitie: ca. 65 accessies (m.n. sla)
  • nieuwe opnames: ca. 70 accessies (m.n. appel, paprika)
  • heropnames: ca. 170 accessies (m.n. tarwe, gerst)
  • regeneratie: bij CGN ca. 250 accessies (m.n. tarwe, gerst) en bij bedrijven ca. 200 (m.n. sla, gerst, cruciferen en meloen)
  • karakterisering: ca. 200 accessies (m.n. tarwe, gerst)
  • documentatie: ca. 470 accessies ( m.n. tarwe, gerst, veldboon, erwt, cruciferen, sla)
  • afgifte: ca. 5400 accessies (m.n. stengel- en bladgewassen en vruchtgroenten)


Verder zullen in 2021 a. 210 accessies worden getoetst op aanvangskiemkracht en 2500 accessies op herhalingskiemkracht, b. 200 accessies als duplicaat worden verstuurd naar Spitsbergen en andere genenbanken en c. circa 5400 zaadmonsters aan gebruikers worden verstuurd.

Daar de tomaat en paprika collectie sinds eind 2019 niet meer wordt uitgegeven vanwege het aanmerken van de EU van ToBRFv als Q organisme, zal in 2021 een aanzienlijk deel van de collectie worden getoetst.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.