Veiligstellen van genetische diversiteit in gewassen en hun wilde varianten in ex situ collecties (WOT-03-002-064)

Project: EZproject

Description

Het project Collectiebeheer concentreert zich op het optimale beheer van de genetische bronnen van 34 land- en tuinbouwgewassen. Het beheer omvat de activiteiten acquisitie, vermeerderen, zaadbeheer, karakteriseren, documenteren en gebruikers adviseren bij het aanvragen van collectiemateriaal. De groentegewassen krijgen in dit project verreweg de meeste aandacht. Deze collecties zullen waar wenselijk en mogelijk uitgebreid worden met nieuw genenmateriaal. De overige collecties van granen, koolzaad, voedergewassen, vlas en appel worden met zorg geconserveerd, maar zullen niet tot nauwelijks verbreed worden. In tabel 1 staan de activiteiten in 2019 per gewas samengevat. Verder zullen in 2019 a. 180 accessies worden getoetst op aanvangskiemkracht en 220 accessies op herhalingskiemkracht, b. 350 accessies als duplicaat worden verstuurd naar Spitsbergen en andere genenbanken en c. circa 5000 zaadmonsters aan gebruikers worden verstuurd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/20