Veiligstellen dierlijke genetische diversiteit in ex situ collecties (WOT-03-003-054)

  • Neuteboom, Marjolein (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

De doelstelling van de genenbank is het veiligstellen van de huidige fokpopulaties als genetisch potentieel voor de lange termijn (calamiteitenverzekering) voor zeldzame én gangbare rassen in de vorm van een back-up. Daarnaast kan materiaal uit de genenbank op de korte termijn worden gebruikt ter ondersteuning van de fokkerij van bedreigde rassen en wordt materiaal uit de genenbank gebruikt om de genetische variatie binnen en tussen diersoorten of rassen te karakteriseren.

 

Behoud van genetische diversiteit van Nederlandse rassen landbouwhuisdieren in genenbankcollecties is van belang als calamiteitenverzekering voor de lange termijn, ter ondersteuning van de fokkerij van bedreigde rassen op korte termijn, en voor wetenschappelijk onderzoek. In dit project zorgt CGN voor aanleg, beheer en uitgifte van genenbankcollecties voor de economisch belangrijke diersoorten (rund, varken, schaap, geit, paard en kip), en voor de cultuurhistorisch belangrijke rassen van kleine huisdiersoorten eend, gans, konijn, duif en hond.

 

Voor de meeste Nederlandse runderrassen is inmiddels een core collectie bereikt qua aantallen donoren én aantallen doses sperma. Dat geldt ook voor de heideschaaprassen, de Nederlandse landgeit en een aantal varkens- en pluimveerassen. Echter, zeker nog niet voor de paardenrassen en een groot aantal schapen en geitenrassen. Naast sperma zullen genenbankcollecties worden aangevuld met genetisch materiaal van vrouwelijke dieren (o.a. embryos en ovarium weefsel). Onderzoek binnen dit project richt zich op verbetering en validatie van methoden voor winning, cryoconservering, beheer en gebruik van genetisch materiaal.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.