Vegetatiekaart Aruba (KB-36-005-016)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het 5e en 6e nationale CBD-rapport van Nederland (2014, 2019) rapporteerde een verontrustend bericht over de toestand van het milieu in Caribisch Nederland. De staat van instandhouding van alle zes de eilanden werd als onvoldoende beschouwd, geen enkele vertoonde een significante positieve verandering terwijl sommige, waaronder Aruba, zelfs een achteruitgang lieten zien. Helaas heeft Aruba niet de financiële middelen of de capaciteit om het tij te keren. Illustratief hiervoor is het gebrek aan wetenschappelijke publicaties over de biodiversiteit van het eiland.

In dit project zal een vegetatiekaart worden ontwikkeld, waarbij wordt uitgegaan van eilandbrede ongepubliceerde vegetatieopnames uit 1997. De vegetatiekaart zal de basis vormen voor verder onderzoek naar de duurzaamheid van soortenpopulaties. Deze kennis zal van belang zijn voor nationale rapportageverplichtingen onder biodiversiteitsverdragen zoals de CBD, Ramsar en Cartagena (relevant voor WOT). Ook is het van belang voor een visie op een natuur-inclusieve economische ontwikkeling van Aruba (relevant voor KB).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/23