Veerkrachtige natuur in overgangszones rond Natura2000 (WOT-04-011-037.13)

Project: EZproject

Project Details

Description

De combinatie van de blijvende achteruitgang van biodiversiteit, klimaatverandering én de beperkingen voor sociale of economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de grondslagen van het huidige natuurbeleid ter discussie (kunnen) komen. Men is op zoek naar gezonde en robuuste systemen en een meer inclusieve benadering. Het huidige beleid zou zich teveel richten op behoud van een aantal specifieke soorten en minder op een inclusieve systeembenadering die kan meebewegen met bijvoorbeeld klimaatverandering. Ook internationaal is dit zichtbaar en werken gezaghebbende instanties als IPBES  aan concepten als whole-earth en zijn in de wetenschap onderwerpen als  veerkracht (van socio-ecologische systemen) steeds belangrijker aan het worden. Dit project heeft als doel om te komen tot methoden die natuur kunnen beoordelen binnen zijn socio-ecologische context. Daarvoor wordt aangesloten bij ontwikkelingen die plaatsvinden rond het concept veerkracht.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21