Veerkracht (WOT-04-011-037.14)

Project: EZproject

Description

Het onderzoek is nog in een verkennende fase. Er zijn op conceptueel niveau al veel onderzoeksresultaten (zie ook het zojuist afgeronde KB-thema Resilience), maar de vertaling naar toepassing voor evaluaties en verkenningen van het natuurbeleid ligt nog niet voor de hand. Dit project is bedoeld om snel de kansrijke en minder kansrijke opties in beeld te krijgen. Aan het eind van het jaar hopen we hierin een keuze te kunnen hebben gemaakt, zodat we in 2020 gericht kunnen investeren en nieuwe methoden voor evaluatie en verkenning van het natuurbeleid.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19