Value creation with models (KB-33-003-036)

Project: LNV project

Project Details

Description

Als duidelijk is hoe en welke waarde met modellen kan worden gecreëerd, welke stappen nodig zijn en welke stappen moeten worden ontwikkeld, wordt de toekomstige financiering van het werk aan modellen (onderhoud, ontwikkeling) meer toegewijd, minder grillig, enzovoort. efficiënt om voorbereid te zijn op huidige en toekomstige behoeften bij het nemen van beslissingen. Ervaringen en voorbeelden van waardecreatie met modellen zijn binnen Wageningen Research beschikbaar van verschillende instituten.

Uitdagingen zijn om erachter te komen of de verschillende typen modellen (datagedreven, mechanistisch) en de verschillende onderwerpen en hun schalen die binnen de instituten worden behandeld, verschillende benaderingen vereisen voor het creëren van modelwaarde, en of de integratie van modellen over domeinen aparte aandacht vereist. Een andere uitdaging is om na te gaan of de eerder gedefinieerde bouwstenen compleet zijn: is elk instituut van Wageningen Research goed vertegenwoordigd, met (al) zijn modellen?

Dit onderzoek heeft als doelstellingen:

  • Integreer eerder ontwikkelde en verzamelde kennis over modelwaardecreatie van verschillende instituten in Wageningen Research
  • Maak verschillende manieren van modelwaardecreatie zichtbaar en beschikbaar voor toekomstig gebruik, met duidelijke beschrijvingen van de te nemen stappen, wie aan te spreken en wat te verwachten
  • Definieer kennislacunes in modelwaardecreatie
  • Bijdragen aan gemeenschapsvorming op het gebied van modelwaardecreatie voor alle modelleurs en het management van Wageningen Research op verschillende niveaus
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23