Valorisatie Champost (BO-21.05-001-002, BO-21.05-001-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Champost is met 800.000 ton de grootste reststroom in de tuinbouw en kost de paddenstoelensector 19 miljoen euro/jaar om af te zetten. Champost is fosfaatrijk. De tuinbouwsector en ook de akkerbouw op zandgrond is, in verband met de fosfaatgebruiksnorm, gebaat bij fosfaatarme champost om meer organische stof/ha te kunnen gebruiken voor bodemverbetering, isolatie van perenonderstammen en verlagen van de stuifgevoeligheid van zandgronden. Vanwege een toekomstig wereldwijd fosfaattekort wordt hergebruik van fosfaat uit champost steeds lucratiever.

De kennis- en innovatieopgave is het verder ontwikkelen van een bestaande techniek voor fosfaatextractie voor het scheiden van het afwijkende organische restproduct champost in fosfaatarme champost en een fosfaatextract zodanig dat het extract kan worden gebruikt voor fosfaatmeststofproductie en de fosfaatarme champost geschikt is voor isolatie van perenonderstammen in de winter en voor bodemverbetering in de tuinbouw en op zandgronden.

- Samenvatting doel

Ontwikkelen van en op praktijkschaal toepassen van technieken om champost te scheiden in

- fosfaatarme champost voor toepassing

  • voor bodemverbetering in de tuinbouw en op zandgronden en
  • voor isolatie van perenonderstammen in perenboomgaarden

- en een fosfaatextract en de verwerking van dat extract tot fosfaatmeststoffen

- Samenvatting werkwijze

Het project bestaat uit drie eenjarige fasen (technische en economische haalbaarheidsstudie, ontwikkelen van de technieken totdat deze praktijkklaar zijn, en tenslotte realisatie op praktijkschaal) gescheiden door go/nogo momenten. De technieken worden geoptimaliseerd met het oog op de ten doel gestelde valorisatie

- Samenvatting gewenste producten (gefaseerde output per jaar indien meerjarige PPS)

Fase/jaar 1

- Rapport technologische en economische haalbaarheid van de champostvalorisatie

Fase/jaar 2

- Rapport met procesbeschrijvingen en aanbevelingen voor realisatie van de champostvalorisatie op praktijkschaal

Fase/jaar 3

- Realisatie van beoogde champostscheiding en fosfaatmeststofproductie op praktijkschaal.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/15