Validatie verspreidingsmodel endotoxine_NAPRO (BO-43-101-025, BO-43-012.02-018, BO-20-004-140)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het project "Validatie verspreidingsmodel endotoxine-emissies t.b.v. concentratiekaarten en toetsingskader" wordt onderzocht in welke mate het STACKS model de atmosferische verspreiding van deeltjes- en gasvormige luchtverontreiniging uit stalgebouwen juist inschat. De validatie zal worden uitgevoerd in twee delen: validatie van het model bij een individueel stalgebouw in het landschap en validatie van het model op regionaal niveau bij meerdere stalgebouwen in de regio. Het project zal inzicht geven in de effecten van sedimentatie, gebouwvorm en warmte-emissie in het STACKS verspreidingsmodel. Op basis van dit resultaat kan het model verder worden verbeterd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.