Update-RRAT (KB-37-003-033)

  • de Vos-de Jong, Clazien (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op dit moment ligt er een technisch bruikbare tool waarmee het insleeprisico van tien aangifteplichtige dierziekten beoordeeld kan worden voor de handel in levende dieren en dierlijke producten. Tussentijdse resultaten zijn gepresenteerd aan LNV en NVWA en zien er veelbelovend uit. Op dit moment wordt de tool verder uitgebreid om het insleeprisico via reizigers die (illegaal) dierlijke producten meenemen te kunnen beoordelen.

Om de tool toekomstbestendig te maken, zijn echter nog enkele aanvullende werkzaamheden nodig. Ten eerste is een aanpassing nodig om gegevens van de OIE betreffende uitbraken van dierziekten wereldwijd te kunnen blijven gebruiken in de tool, omdat de OIE het huidige WAHIS systeem in de loop van 2019 zal vervangen door een nieuwe database en interface. Ten tweede zal een user interface ontwikkeld moeten worden om bevraging en visualisatie van resultaten mogelijk te maken. Ten derde zou het inbouwen van het insleeprisico van migratie van wilde dieren bijdragen aan een meer realistische prioritering van dierziekten met de tool, gezien het belang van deze pathway voor ziekten als aviaire influenza en Afrikaanse varkenspest. Als laatste willen we onderzoeken of de RRAT ook ingezet kan worden voor het beoordelen van volksgezondheidsrisicos ten gevolge van insleep van zoönotische infecties. Dit vraagt een behoorlijke aanpassing van de tool en het voorstel is om een pilot te draaien voor twee zoönosen om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.

Binnen dit project willen we bovenstaande werkzaamheden uitvoeren met als resultaat een tool die ingezet kan worden voor een snelle beoordeling van de insleeprisicos van aangifteplichtige dierziekten voor Nederland waarbij gebruik gemaakt wordt van zo recent mogelijke gegevens.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21