Update indicator ecosysteemdiensten (WOT-04-010-034.61)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doelstelling is het updaten van de bestaande indicator die in beeld brengt hoe vraag en aanbod van ecosysteemdiensten zich in Nederland tot elkaar verhouden. Daarnaast is de vraag of de vraag naar ecosysteemdiensten en het aanbod naar ecosysteemdiensten gestegen of gedaald in de tijd? De Indicator Natuurlijk Kapitaal is een thermometer van het Nederlandse natuurlijke kapitaal en ecosysteemdiensten en geeft een overzicht hoe het gaat met het natuurlijk kapitaal in Nederland.

Onder natuurlijk kapitaal verstaan we de goederen en diensten die de natuur in Nederland ons biedt. Het gaat dan om gevangen vis, landbouwproducten en drinkwater zijn gecategoriseerd als productiediensten. Ook gaat het om regulerende diensten zoals het zuiveren van de bodem, de lucht en het water naast het bestuiven van gewassen, bescherming van het achterland tegen hoog water en zaken als bestuiving van gewassen en de onderdrukking van plagen door natuurlijke plaagonderdrukkers. Ten slotte gaat het om culturele diensten als ruimte voor groene recreatie en het leveren van habitat voor het voorkomen van soorten en gezonde ecosystemen. De vraag is steeds hoe vraag en aanbod van deze diensten zich tot elkaar verhouden.

De geactualiseerde indicator kan dan gebruikt worden voor opname in de Balans van de Leefomgeving, de Natuurverkenningen en/of de Lerende Evaluatie van het Natuurpact en in andere producten zoals de monitor NOVI.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20