Update indicator ecosysteemdiensten (WOT-04-010-034.61)

Project: EZproject

Description

Doelstelling is het updaten van de bestaande indicator die in beeld brengt hoe vraag en aanbod van ecosysteemdiensten zich in Nederland tot elkaar verhouden. En is de vraag en het aanbod naar ecosysteemdiensten gestegen of gedaald in de afgelopen 10 a 20 jaar? De Indicator Natuurlijk Kapitaal is een thermometer van het Nederlandse natuurlijke kapitaal en ecosysteemdiensten en geeft een overzicht hoe het gaat met het natuurlijk kapitaal in Nederland.

 

Onder natuurlijk kapitaal verstaan we de goederen en diensten die de natuur in Nederland ons biedt. Het gaat dan om gevangen vis, landbouwproducten en drinkwater zijn gecategoriseerd als productiediensten. Ook gaat het om regulerende diensten zoals het zuiveren van de bodem, de lucht en het water naast het bestuiven van gewassen, bescherming van het achterland tegen hoog water en zaken als bestuiving van gewassen en de onderdrukking van plagen door natuurlijke plaagonderdrukkers. Ten slotte gaat het om culturele diensten als ruimte voor groene recreatie en het leveren van habitat voor het voorkomen van soorten en gezonde ecosystemen. De vraag is steeds hoe vraag en aanbod van deze diensten zich tot elkaar verhouden. Indien dat niet het geval is moeten de diensten geïmporteerd worden of op technische manier worden gesubstitueerd. Als dat allemaal niet het geval is dan hebben we een werkelijk tekort (bijvoorbeeld vervuild water of een tekort aan natuur dichtbij de stad om in te recreëren).

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19