Uitwerking en verdieping voedseleducatieprogramma’s leeftijdsgroep 18-24 jaar (BO-43-110-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ook binnen de groep jongvolwassenen zijn er verschillen in leefstijlen zichtbaar (CBS, Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor, 2019) [1]. In deze leeftijdscategorie zorgen zij deels reeds zelf voor al hun maaltijden of gaan over niet al te lange tijd dit doen. Kennis bijbrengen over duurzame en gezonde voeding kan daardoor relatief veel effect hebben en bijdragen aan een verandering in consumptiegedrag. In 2021-2022 heeft WFBR een verkenning uitgevoerd naar bestaande interventies en initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van gezond en duurzaam eetgedrag bij 18-24 jarigen binnen en rond de onderwijsinstelling (BO-43-110-016), op basis van wetenschappelijke literatuur en de Nederlandse praktijksituatie. De resultaten uit het onderzoek in 2021-2022 worden begin 2023 gepubliceerd.

 

Op basis van de onderzoeksresultaten van het voorgaande onderzoek wordt bepaald welke specifieke interventiestrategieën, interventies en/of werkzame interventie elementen in de Nederlandse onderwijssetting toepasbaar zijn en welke vertaalslag hiervoor nodig is. Dit vervolgproject richt zich op (1) het uitwerken van kansrijke interventiestrategieën, interventies en/of werkzame interventie elementen om tot een concrete interventie/voedseleducatieprogramma te komen dat toepasbaar is voor 18-24 jarigen binnen de Nederlandse onderwijssetting (MBO, HBO of WO) en (2) het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (pilot) bij de doelgroep 18-24 jarigen om de (door)ontwikkelde interventie/voedseleducatieprogramma te testen.

 

Dit project heeft een looptijd van 24 maanden; de start zal plaatsvinden in Q1 2023. De resultaten hebben direct maatschappelijk belang en zijn beleidsondersteunend en ondersteunend aan het JLE-programma

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24