Uitwerken scopingstudie bedrijven (WOT-04-010-034.56)

  • van der Heide, Martijn (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

Of het nu de primaire, secundaire of tertiaire sector is: bedrijven, organisaties en ondernemeningen hebben invloed op natuur, zowel hier als elders. Deze invloed is niet alleen negatief (denk aan milieubelasting via uitstoot of vervuiling, of aan het uitputten van hulpbronnen) maar kan ook positief zijn (bijv. door natuurbehoud te sponsoren, of zelf te realiseren). Kortom, de relatie natuur en economie is wederkerig. Niet de scheiding tussen natuur en economie staat langer centraal, maar de verweving. Dit ondezoek gaat nadrukkelijk op deze verweving in, en laat zien hoe de relatie tussen economie (hier: bedrijfsleven) en natuur wordt of kan worden versterkt. Toegegeven, onderzoek naar de (positieve) bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven aan natuur is niet nieuw, maar vooralsnog erg vaak fragementarisch ingestoken (vanuit een bepaald gezichtspunt, bijv. uitgewerkt voor een specifieke sector, zoals de financiële sector of de agrarische). Een breder plaatje ontbreekt, waardoor er nauwelijks een totaalbeeld is van de rol van het NLse bedrijven aan natuurbehoud, en er dientengevolge ook geen synthetiserende conclusies over getrokken kunnen worden.

Op basis van verschillende, sectorale onderzoeken wordt in dit project een breder beeld geschetst en wordt op een overzichtelijke manier (via verschillende kenmerken / eigenschappen) in kaart gebracht hoe het bedrijfsleven bijdraagt aan natuurbehoud / -ontwikkeling. Vertrekpunt hiertoe is de scopingstudie 'Bedrijven, economie en natuur' (WOt-interne notitie). De beschrijvingen die daarin staan, eventueel aangevuld met expert judgement en de laatste literatuur / inzichten op dit terrein, worden samengevat en omgevormd tot een beknopt overzicht, dat gebruikt kan worden in een PBL-beleidsstudie over natuur en economie en de Balans voor de Leefomgeving.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18