Uitvoeringskracht gebieden (fiche) (BO-43-122-014)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project onderzoeken wij welke rollen gebiedsorganisaties kunnen spelen in het uitwerken en uitvoeren van groene een blauwe beheeropgaven die voortvloeien uit de Provinciale Plannen Landelijk Gebied (PPLG’s) van het NPLG.  Deze beheeropgaven komen voort uit de maatregelpakketten die provincies voorstellen in deze plannen. Denk bijvoorbeeld aan het coordineren van de uitvoering van groenblauwe dooradering, agrarisch natuurbeheer, of beheer gericht op het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit.

 

Wij richten ons in ons onderzoek op organisaties die zijn onstaan uit zelforganisatie, zoals agrarische collectieven, bosgroepen, cooperaties, en terreinbeheerders. Vanuit de huidige rol die deze organisaties spelen in het beheer van het landelijk gebied, verwachten we dat ze ook een belangrijke rol kunnen spelen in zowel planfase als bij de uitvoering van de nieuwe beheeropgaven.

 

Als basis voor het onderzoek gebruiken we de principes voor zelforganisatie van Ostrom, om te bepalen onder welke voorwaarden de verschillende rollen door gebiedsorganisaties vervuld kunnen worden. Daarnaast bekijken we hoe provincies deze organisatie kunnen helpen om deze rol(len) te kunnen spelen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/24