Project Details

Description

De (AP) ging van start in 2015. Eerst voor de pelagische visserij en daarna vanaf januari 2016 werd deze gradueel (per soort en visserij) ingevoerd voor de demersale visserij. Vissers moeten onder de AP alle vangsten van gequoteerde soorten in zijn geheel aanlanden. De aanlandplicht is een van de speerpunten uit het nieuwe GVB en landen moeten zelf regionaal invulling geven aan de uitvoering en mogelijke uitzondering van deze beleidsmaatregel.

 

De focus bij de implementatie van de aanlandplicht ligt op het moment vooral op het voorbereiden en opstellen van een regionaal discardplannen voor de Noordzee. De discardplannen met daarin de regionale werkplannen voor implementatie en uitzonderingen worden ingediend bij de Europese Commissie.

 

De invoering van de aanlandplicht brengt naast gevolgen voor beheer en beleid, ook veranderingen mee voor het onderzoek. Door de AP verandert het monitoringsprogramma van discards, onder de WOT. Daarnaast is het ook nog niet duidelijk hoe uitzonderingen en de minimis uitzonderingen gemonitord en gerapporteerd moeten worden aan de EU, en wat voor invloed dit heeft op monitoring onder het WOT.

 

Het gaat goed met de meeste (commerciële) visbestanden in de Noordzee. Een aantal baart nog immer zorgen, waaronder de kabeljauw, de zeebaars en een aantal haaien en roggensoorten. De betere status van de meeste visbestanden zijn het resultaat van management- en meerjarenplannen. Daarnaast worden er een aantal soorten momenteel nog onder een TAC beheerd, waarvan het onzeker is of dit nog wel de aangewezen methode is voor een goed beheer van die soorten onder een AP.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/20

Research Output

Evaluatie discardreductiedoelstelling aan de hand van het WMR discards WOT-programma en vergelijking van WMR zelfbemonstering versus sector monitoring

Batsleer, J., Chen, C., Verkempynck, R. & van Helmond, A. T. M., Feb 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 41 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C005/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Field strength profile in and above the seabed as reference to pulse trawl fishing on Dover sole (Solea solea)

de Haan, D. & Burggraaf, D., 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research report; no. C022/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fisheries management controls for dab in The North Sea

Miller, D. C. M. & Verkempynck, R., 2016, IMARES. 31 p. (Report / IMARES; no. C040/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Activities

  • 5 Oral presentation

Notes from the report on the evaluation of the landing obligation JR's

R. Verkempynck (Speaker)
18 Jan 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Overview of survivability studies

R. Verkempynck (Speaker)
25 Nov 2016

Activity: Talk or presentationOral presentation

Quota uplift discards and allocation

R. Verkempynck (Speaker)
16 Mar 201517 Mar 2015

Activity: Talk or presentationOral presentation