TWO advisering (WOT-04-009-047.03, WOT-04-009-039, WOT-04-009-006, WOT-04-003-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project draagt bij aan de uitvoering van het door de Nederlandse overheid geformuleerde beleid ten aanzien van het beheer van zeehonden en bruinvissen in de Waddenzee, het Deltagebied en het bredere internationaal beheer van zeehonden in andere gebieden.

Het beleid en beheer van de gewone en de grijze zeehonden (en van bruinvissen) in en rond de Waddenzee is vastgelegd in het vijfjarige Seal Management Plan (SMP). Dit is opgesteld door de EG-Seals (voorheen TSEG) en geaccordeerd door de verantwoordelijke ministers in de drie Waddenzee landen Nederland, Duitsland en Denemarken.

Het SMP is ook de praktische uitwerking van een Trilaterale Waddenzee Overeenkomst zoals vastgelegd in het Agreement on the Conservation of the Seals in the Wadden Sea, gesloten onder de Bonn Conventie. Bij de verantwoordelijke overheden is daarnaast behoefte aan beleidsondersteunend onderzoek en beleidsadvisering ten aanzien van de uitvoering van dat SMP, en adviezen daaruit voortvloeiend.

Doordat het onderzoeksinstituut WMR, in de persoon van drs. S.M.J.M Brasseur, deelneemt aan de activiteiten en zittingen van de EG-seals vervult zij de rol voor het Nederlandse aandeel in de trilaterale overeenkomst.

Naast de trilaterale afspraken, wordt, binnen de ruimte in dit project, ad-hoc ondersteuning en advies aan het ministerie van LNV, inzake beheer van zeehonden en met betrekking tot internationale beheers kwesties. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in het kader van de KRM, OSPAR en ICES. Bij grotere opdrachten worden hiertoe extra fondsen gevraagd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/21