TU18160 Future proof toolbox Tuinbouw (BO-56-001-039, BO-50-002-075)

Project: EZproject

Project Details

Description

Toch blijkt het in de praktijk lastig om het MKB goed aangesloten te houden bij de nieuw ontwikkelde kennis en inzichten uit het topsectoronderzoek. Mede gelet op de grote duurzaamheidsopgaven en andere maatschappelijke uitdagingen waar de sector voor staat is het van het grootste beland dat resultaten uit onderzoek samen met actuele beleidsinzichten worden geïmplementeerd door deze groep MKB-ondernemers. Nieuwe vormen van interactieve kennisoverdracht kunnen de implementatie van kennis op maatschappelijk belangrijke terreinen versnellen. In deze Masterclasses gaan de ondernemers onder begeleiding aan het werk met een voor dit programma nieuw te ontwikkelen Future Proof Toolbox.

De Masterclasses stellen de ondernemer centraal en gaan uit van actuele vragen van de ondernemer zelf (de Challenge), dit nadrukkelijk binnen de maatschappelijke context van de grote duurzaamheidsopgaven. De kennisbasis is de verse oogst van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen projecten van de afgelopen jaren die in deze werkvorm vertaald en ontsloten wordt voor het MKB. Het gaat hierbij oom aansprekende (concrete) resultaten en inzichten uit onderzoek die zodanig richting gevend zijn voor MKB ondernemers dat ze hun strategie en toekomstige investeringen gaan beïnvloeden. De Masterclasses doen vooral een beroep op het creatieve denkproces van ondernemers om de implementatie van kennis op maatschappelijk belangrijke terreinen in de praktijk te versnellen. Dit project ontwikkelt daarvoor een Future Proof Toolbox: een concept met een set aan instrumenten dat nu en in de toekomst inzetbaar is voor kennisoverdracht.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21