TU18123 PPS Weerbaarheid (BO-56-001-019, BO-50-002-069)

Project: LNV project

Project Details

Description

Een belangrijke doelstelling vanuit het thema Duurzame Plantaardige Productie is te komen tot weerbare plantaardige productiesystemen. Twee belangrijke routes om daar op plant-niveau sturing aan te geven zijn:

  1. Sturing van weerbaarheid door gebruik te maken van nuttige micro-organismen
  2. Sturing van weerbaarheid door gebruik te maken van weerbaarheidsbevorderende stoffen

In een reeks van lopende en ingediende projecten (zowel PPS-en als andere onderzoeksprojecten) wordt hieraan onderzoek gedaan. De robuustheid van sturing op weerbaarheid door middel van micro-organismen/stoffen blijkt in onderzoek en praktijk een belangrijke uitdaging en is essentieel om tot betrouwbare toepassingen te komen. Fundamenteel begrip van werkingsmechanismen, ecologie en fysiologie is de sleutel om tot robuuste toepassingen te komen. Zo is om op een effectieve manier de weerbaarheidsbevorderende mirco-organismen/stoffen toe te kunnen voegen, kennis nodig met betrekking tot de ecologie van micro-organismen, en hun interactie met de plant en de omgeving. Dit roept de volgende vraag op met betrekking tot micro-organismen/stoffen: hoe krijgen we nuttige micro-organismen/stoffen die plantweerbaarheid kunnen bevorderen op het juiste moment, op de juiste plek, onder de juiste omstandigheden, in voldoende mate en in de juiste samenstelling om een robuust effect te krijgen?

Om te zorgen dat weerbaarheidsbevorderende micro-organismen en stoffen in de praktijk een grote impact kunnen hebben is basiskennis noodzakelijk: wat zijn de succesbepalende factoren denkend vanuit gewas, micro-organisme, teeltsysteem en omgevingsfactoren, wat zijn de achterliggende mechanismen? Dit project beoogt deze sector-overschrijdende fundamentele basiskennis te leveren in interactie met de reeds lopende en startende aanpalende onderzoeksprojecten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/23