TU18074 WP2 Aanvulling Fruit 4.0 (BO-67-001-005, BO-52-002-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het eerste jaar van het WP2 Fruit 4.0 Smart Openfield Horticulture (onderdeel van de PPS Precisietuinbouw) heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Zo is er in de boomgaard uitgebreid getest met tal van sensoren binnen de Hightech Sensing Cases, is het gelukt om in kaart te brengen waar welke voorraadskist uit welke rij in een boomgaard komt, en is er uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor datamanagement in de fruitteelt. Tijdens bijeenkomsten georganiseerd vanuit de innovatiecirkel en lopende het onderzoek is het consortium tegen een aantal knelpunten / vraagstukken aangelopen die als er niets mee gebeurt de implementatie van de resultaten van het lopende project zullen belemmeren.

Doel van dit aanvullende project is om deze knelpunten / vraagstukken op te lossen en te borgen dat de hightech- en datamanagement oplossingen die in lopende PPS ontwikkeld worden daadwerkelijk in bruikbare resultaten voor fruittelers resulteren. Om dit te realiseren worden de volgende resultaten opgeleverd:

Een 3D boomgaard dataplatform op basis van en binnen een bestaand dataplatform (Akkerweb) dat variabel spuiten in de boomgaard mogelijk maakt.

Validatie van de 3D taakkaart module die plaats specifiek bespuiten mogelijk maakt. In eerste instantie gericht op chemisch dunnen maar later ook toepasbaar voor spuiten tegen ziekten en plagen.

Oogstregistratie systeem voor meten en bijsturen op kwaliteit en maat tijdens het plukken op basis van sensingdata

Een onderbouwd overzicht van kansrijke innovatieve teeltsystemen, o.a. boomvormen, voor optimalisatie van sensing toepassingen in de boomgaard.

Implementatie van nieuwe kennis richting de praktijk (via de innovatiecirkel).

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20